Főoldal
 Miserend
 Kapcsolat
 Linktár
 Vendégkönyv

----------------
 Történet
 A főoltár
 A Krucsay oltár

-------------
 A kenyérmezei diadal
 Kripták és temetők
 Képtár

-----------------
 Krucsay János végrendelete
 Szerzetesek névsora

----------------
 Egyházi hozzájárulás
 Szentvér, vagy Szentver?

---------------
 Restaurálás közben.
 Toronysisak felhelyezése
 Szentély feltárás

---------------
 A plébánia és zarándokház

---------------
 Templomlátogatási rend
 Templomfolyosó képekben
 Bérmálás 2011. október 23

---------------
 Fontos felhívás!!
 Eseménynaptár
 2012 Úrnapi körmenet

---------------
 Tájékoztatás a szentmisék rendjéről

------------------
 2014 Pászkaszentelés
 2014. Úrnapja
 Nyírgyulaj búcsú

............................
 Keresztállítás a pócsi úton

-----------------
 Fontos értesítés
 Adózók figyelmébe.

..........................
 Templombúcsú

Szentvér, vagy Szentver?

Nyírbátor egyik útját Szentvér útnak hívják. Amikor 1992-ben Nyírbátorba kerültem, mint a minorita templom kántor-orgonistája, akkor szembesültem először ezzel a furcsa utca névvel. Egy előadás alkalmával, amit az azóta sajnos elhunyt nyírbátori református lelkész, Kozma János tiszteletes úr tartott, a Szentvér út nevét boncolgatta. Szerinte onnan kapta a nevét az utca, hogy Báthori András leányát, Klárát, a veres barátok elrabolták és fogva tartották a templom alatt levő folyosóban, vagy folyosókban. Egyik éjjel, amikor úgy zárták be a templomot, hogy egy koldus véletlenül bent maradt, felhozták a szépséges szűzet és a templomban fajtalankodtak vele a gonosz veres barátok. A koldus szörnyűlködve látta mindezt, de csendben maradt. Ám reggel, amikor a templomot kinyitották, észrevétlenül kiosont és futott egyenesen Báthori Andráshoz és elújságolta a látottakat. Báthori András ezért szörnyű haragjában kivittette a veres barátokat az utca végére, ott valamennyit lekaszaboltatta úgy, hogy folyt a vér végig az utcán.
-No, látják, -fejezte be előadását a tiszteletes úr- innen ered a Szentvér elnevezés.
A jelenlevők érdeklődéssel hallgatták és egymás között tovább vitatták a történetet.

Megpróbálom más oldalról megközelíteni a dolgokat.
Az kétségtelen, hogy furcsa ez az utcanév. Ha tényleg Szentvér lenne az eredeti neve, akkor minden bizonnyal Jézus szent véréről lenne elnevezve, mert mi másról is nevezhetnénk Szentvérnek valamit, ha nem Megváltónk értünk kiontott véréről? De ilyen feljegyzést sehol nem találtunk, így a Szentvér név mögött más okot kell keresni. Nem beszélve arról, hogyha tényleg bűnösök voltak a barátok, akkor az ő kiontott vérük minden lett volna, csak nem szent! Ilyen alapon nevezhetnénk az utcát "Bűnösvér" utcának."
A feljegyzésekből kitűnik, hogy az út végén található régi temetőben, -ahova már hosszú évek óta nem temetünk, gondozva is alig van- egy kápolna állt, mely Szent Veronika tiszteletére volt építve.
Innen már csak logika az egész. Hiszen, ha volt egy ilyen kápolna az út végén, akkor annak egy idő után le is rövidülhetett a neve, és a hosszabb Szent Veronikából Szent Ver. lett. De mivel a Szentver-nek nem volt értelme önmagában, ezért az utókor egy ékezetet rakott rá, mert a Szentvér-nek már értelme van önmagában is. Ha pedig a Szentvér szó ment be később a köztudatba, ezért ezt valahogy meg is kellett magyarázni. Így született meg az elején említett történet, aminek nincs történelmi alapja! Hiszen ha bárki utánanéz az ecsedi Báthoriaknak, akkor látni fogja, hogy a fent említett Klára, aki valóban Báthori András leánya volt, egyáltalán nem volt gyönge szűz, mint ahogy a történetben szerepel! Sőt!
Veres barátok se voltak soha Nyírbátorban! Mindig minorita szerzetesek voltak itt, akik szürke, vagy fekete csuhában jártak. A templom alatti alagútat se találta meg azóta senki. Ha nem is végeztek ásatásokat ezen a téren, de én laikus szemmel és nem statikus szemmel nézve azt gondolom, hogy az évszázadok folyamán az alagút vonalán vagy a talaj ereszkedett volna meg, vagy a csatornázás alkalmával akadtak volna rá. De erről nincs semmi feljegyzés.
Végezetül, ha az általam felvetett lehetőség nem állja ki a komolyság próbáját, akkor az előző történet még annyira se!

Lakner Sándor


A honlap üzemeltetője a Nyírbátori plébánia.
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu